Marketingstrategie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN

DataD laat je bedrijf op een duurzame manier groeien door het ontwikkelen en implementeren van een adequate marketingstrategie of marktstrategie. We helpen je bij de strategische ontwikkeling van je bedrijf, met actieve focus op de connectie tussen het bedrijf en de markt.

Een continu proces waarbij we management en medewerkers helpen om hun organisatie voor te bereiden op de toekomst, de juiste richting te kiezen, te veranderen van koers wanneer nodig en blijven bijsturen.

We zetten je op een unieke manier in de markt

Je wilt jouw bedrijf, producten- en dienstengamma onderscheiden van de concurrentie? Een emotionele band smeden met jouw klant? Merkwaarde genereren via jouw unieke positionering?

DataD helpt actief met kennis van je eigen troeven en die van concurrenten een strategie opzetten om je succesvol te onderscheiden in goedgekozen marktsegmenten. We detecteren groeiopportuniteiten, exploreren nieuwe marktsegmenten, werken een nieuwe positionering uit en leveren actief suggesties voor verbreding en/of verdieping van het producten- en dienstengamma.

Strategie met oog op markt en klant

Een goede marktstrategie en marketingmix verhogen je kansen op succes. Doelgroepbepaling, positionering, branding, category management, kennis van aankoopprocessen en van het koopgedrag; ze geven richting aan jouw zaak. 

DataD profileert zich als logisch verlengstuk van jouw marketingdienst. We tekenen de marktstrategie en het marketingbeleid mee uit en helpen je bij de uitvoering en evaluatie ervan.Doelgerichte werkwijze voor succesvolle marketing

 • Marktstrategie
 • Doelgroepbepaling
 • Productstrategie / Service Design Strategie
 • Waardepropositie
 • Prijszetting
 • Distributiestrategie
 • Promotiestrategie
 • Branding

Starten met professionele marketing?

Marktstrategie

Bij deze ondersteuning ontwikkelen we markt- en klantgeoriënteerde strategieën. Marktgedreven organisaties en bedrijven zijn immers in staat om een hoger dan gemiddelde groei en winstgevendheid neer te zetten. En die groei is ook duurzaam, volhoudbaar op lange termijn.

Op basis van feiten en cijfers omtrent vraag en aanbod geven we advies omtrent de te kiezen markten die je wenst te betreden. Buitenlandse markten, binnenland, regio’s, type gebruik, … We helpen je prioritaire afzetmarkten te bepalen in functie van marktgrootte, concurrentiekracht, eigen sterktes, marktpotentieel, …

Doelgroepbepaling

Op welk type klanten wil je bedrijf zich richten? Alles aanbieden aan iedereen is immers geen goede keuze. Welke doelgroepen hebben behoeften die het nauwst aansluiten bij jouw product of dienst? We kiezen bij voorkeur ook doelgroepen die minder goed door de concurrentie bediend worden. Het belang van de keuze van strategische klanten kan niet genoeg onderstreept worden.

Productstrategie / Service Design Strategie

We geven concreet advies omtrent de producten of diensten die ontwikkeld kunnen worden en hoe deze onderscheidend kunnen zijn van de concurrenten.

Waardepropositie

De waardepropositie dient de klant te overtuigen om voor jouw product of dienst te kiezen in plaats van die van de concurrent. Het geeft aan welke problemen je bij de klant oplost en welke voordelen jouw product of dienst heeft. DataD helpt je bij het bepalen van de waardepropositie, het centraal stellen van de klant en het uitwerken van een onderscheidende positionering. 

Helder inzicht in de klantenbehoeften, klantenproblemen en klantendromen vormen samen met de sterktes van jouw bedrijf het startpunt van deze oefening. Een customer value proposition legt dus niet enkel op een objectieve manier uit waarom de klant voor een bepaald product of dienst zou moeten kiezen maar het zegt de klant ook waarom ze voor jou als organisatie moeten kiezen. Product en service komen hier veelal samen.

Prijszetting

Prijselasticiteit is een hip woord dat tijdens de coronaperiode voluit ontdekt werd door tal van bedrijven. Het bepalen van een adequate prijsstrategie is een heus strategisch gebeuren. DataD kan jou met raad en daad bijstaan om in functie van jouw bedrijf relevante strategische keuzes te maken inzake de prijszetting. We helpen je de prijselasticiteit in te schatten van je verschillende type klanten. In functie daarvan bepalen we samen verschillende prijszettingstrategieën.

 • Value-based pricing: in functie van de waarde van jouw product of dienst voor de klant 
 • Competitive pricing: in functie van de prijszetting van je concurrent. Je wordt prijsvolger. 
 • Cost plus: kostprijs + een bepaald percentage 
 • Dynamic pricing: Via dynamische prijszetting laat je de prijs schommelen volgens vraag en aanbod

Marktonderzoek voor bedrijven


Distributiestrategie

De keuze van de juiste distributiekanalen is essentieel om de afzetmarkt van jouw bedrijf of organisatie uit te bouwen en een duurzame groei te realiseren. Deze keuze heeft ook zijn implicaties inzake distributiekosten. Tenslotte beïnvloedt deze keuze ook het type doelgroepen die je bereikt alsook hun klantenervaringen. 

Het doorlichten van (potentiële) distributeurs en het opstellen van een adequate distributiestrategie is een kolfje naar onze hand. Via een doelgerichte business partner search brengen we de meest waardevolle distributiepartners in kaart.

Promotiestrategie

DataD levert actiegericht advies over hoe je jouw product of dienst het best in de markt zet en welke communicatie en promotiestrategie je het best kiest. We zijn geen communicatiebureau maar werken in tandem ermee om de meest geschikte promotiestrategie uit te werken. 

In opdracht van jouw communicatiebureau zetten we ad hoc marktonderzoek op om de juiste keuzes te maken. Dit omvat de keuze van de mediakanalen om potentiële klanten te bereiken, de keuze inzake promoties om het product of dienst aan de man te brengen. Via onderzoek schaffen we helder beeld in de noden en wensen van de verschillende klantengroepen. We helpen deze klanten te segmenteren in groepen met homogene behoeften. 

Deze oefening gebeurt statistisch via clusteranalyse. Zo verschaffen we jouw communicatiebureau de juiste inzichten zodat zij de gevoelige snaar van de klant op gepaste wijze kunnen raken. Ook customer journey of klantenreisoefeningen kunnen we in kaart brengen binnen dit kader.

Branding

Branding geeft bedrijven en organisaties de kans om zich te onderscheiden van de concurrentie en te laten zien waarvoor men staat. Het bouwen van een sterk merk aan de hand van een weloverwogen merkstrategie levert trouwe klanten en klanten die bereid zijn om meer te betalen. 

Bedrijven of organisaties die van hun merk een lovemark weten te maken, bouwen een emotionele band met hun klant. Deze merken bouwen een sterke identiteit en zorgen voor herkenbaarheid, personificatie en vertrouwen bij de doelgroep. DataD helpt je een lovemark te bouwen die in het hart gesloten wordt van de klant.

NOOD AAN STRATEGISCH MARKETINGADVIES?

Stel je vraag aan onze experts met ons contactformulier. Wij nemen vrijblijvend contact met je op.

Contacteer ons

Bekijk onze realisaties

keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x