Potentieelonderzoek via DataD onderzoekt marktkansen voor een nieuwe vestiging

Om organisaties en bedrijven bij te staan in het onderbouwen van hun investeringsbeslissingen voor een nieuwe locatie, voert DataD marktpotentieelonderzoeken uit. Zo krijg je een antwoord op vragen als ‘Is er voor mijn branche potentieel op deze locatie?’, ‘Dien ik mijn zaak te herlocaliseren?’,… De afgelopen jaren hebben we voor onze klanten het potentieel ingeschat voor fitnesscentra, padelterreinen, binnenspeeltuinen en supermarkten. Hieronder lees je hoe we dit precies aanpakken.

Potentieelonderzoek als onderbouwing

Investeren in een nieuwe vestiging? En zo ja, op welke locatie? Dit is de vraag die veel organisaties en bedrijven dienen te beantwoorden wanneer er sprake is van expansie. Marktpotentieelonderzoeken brengen potentiële markten in kaart door te peilen naar de behoefte aan concrete producten en/of diensten. Zo schatte DataD al het potentieel in van diverse producten en diensten, onder andere in de vrijetijdseconomie. Het bezoekerspotentieel voor een fitnesscentrum, padelterrein en binnenspeeltuin werden berekend. Het onderzoek levert een inschatting van het aantal bezoekers op jaarbasis en het omzetpotentieel, desgewenst op diverse locaties in België. We houden ook rekening met de populariteit van de sport. Zo is bijvoorbeeld het aantal padelleden de afgelopen jaren sterk gestegen, wat heeft geleid tot een groeiende vraag naar infrastructuur. Tegelijkertijd is het belangrijk om rekening te houden met het concurrentieel aanbod in de regio.

Het berekenen van het omzetpotentieel gebeurt aan de hand van een geavanceerde methodiek die DataD heeft ontwikkeld en zijn succes heeft bewezen. In diverse berekeningsmodellen houden we rekening met het aantal inwoners per statistische sector, inkomensniveau, afstand tot de nieuwe vestiging en het concurrentieel aanbod. Daarnaast wegen we – afhankelijk van de sector waar de opdrachtgever in actief is – ook andere kritische factoren af tijdens het potentieelonderzoek.

Meer dan locatie

De berekening van het potentieel is toepasbaar in verschillende sectoren zoals supermarkten, kleding en andere type handelszaken/winkels, dienstverlening, ondernemers actief in de vrijetijdssector (vb. reisbureaus, karting), vrije beroepers,…. Voor investeringsprojecten berekenen we het omzetpotentieel via onze DataD-methodiek. Door de inzet van de methodiek adviseren we gericht over bijvoorbeeld de investering in een bijkomende productielijn.

Omdat het openen van een nieuwe vestiging belangrijke investeringen met zich meebrengt, is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van het omzetpotentieel vooraleer de investering er komt. Door middel van een potentieelonderzoek worden risico’s en onzekerheden beperkt voor jouw project.

Naast potentieelonderzoek heeft DataD ook ervaring in complete doorlichtingen van winkel- of vestigingsnetwerken. Hierbij brengen we white spots in kaart en kijken we waar het openen van een nieuwe vestiging nog potentieel heeft. Ook herlocalisatievraagstukken krijgen binnen DataD een onderbouwd antwoord.

Wil je het potentieel kennen van een nieuwe vestiging? DataD is de ideale partner om jouw initiatieven aan te vullen met onderbouwde cijfers.

Over DataD en CityD-WES group

CityD-WES group verstrekt onafhankelijk advies aan organisaties, bedrijven en besturen en opereert vanuit twee merken DataD en CityD.

DataD is expert in marktonderzoek en marktstrategie. Met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gaan we verder dan data en leveren we heldere inzichten in marktsegmenten en in het gedrag van consumenten/klanten. Deze inzichten vertalen we in actiegericht advies. DataD maakt bedrijven en organisaties “marktgedreven”. We zorgen ervoor dat u uw klant, concurrent en omgeving beter leert kennen. Dat u uw producten of diensten perfect afstemt op de wensen van de markt. Dat u uw bestaande afzetmarkten verder uitbouwt en nieuwe markten aanboort. Kortom, DataD zet uw uitdagingen om in kansen.

CityD versterkt de lokale en regionale dynamiek op basis van gericht onderzoek, heldere visies, strategie en een uitvoerbaar maatregelenpakket. Met ons werk richten wij ons op Citymarketing en Centrummanagement, Handel en Horeca, Ruimtelijke Economie, Toerisme en Vrije Tijd, Vastgoed en Gebiedsontwikkeling. Ons ultieme doel is om jouw en onze omgeving aantrekkelijk te maken voor bewoners, bezoekers én bedrijven.


Geïnteresseerd in potentieelonderzoek en ruimer marktonderzoek? Meer informatie nodig over marketingstrategie, consumentengedrag, haalbaarheidsonderzoek of de Consumeter? Wil je meer weten over DataD en de ondersteuning die we je kunnen bieden? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x