DataD bevraagt 3.818 gezinnen en berekent de kindkost in opdracht van MyFamily

Er wordt gezegd dat elk kind een huis kost, maar is dat wel zo? DataD berekende in opdracht van MyFamily de kindkost bij Vlaamse gezinnen. 3.818 gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen in Vlaanderen namen deel aan de online enquête waardoor die representatief is voor de Vlaamse gezinnen met kinderen. De resultaten geven aan dat de gemiddelde kindkost op vijf jaar tijd steeg met 28%. Daarnaast peilde de studie ook naar de tijdsbesteding van ouders en de tevredenheid over inkomen en kosten. De aanpak van het onderzoek en meer resultaten lees je hieronder.

 Wat kost een kind?

MyFamily is één van de vijf erkende uitbetalers van het Groeipakket in Vlaanderen. Ze informeren en inspireren gezinnen over alles wat met het gezinsleven te maken heeft. In december 2023 voerde DataD voor MyFamily een online bevraging uit bij gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen in Vlaanderen. We peilden naar de werkelijke kindkost, de tijdsbesteding van ouders en naar de tevredenheid over inkomen en kosten.

De kindkost is het totaal van alle uitgaven die een gemiddeld gezin met kinderen spendeert aan hun kind(eren). Het gaat om toewijsbare kosten voor eten en drinken, kledij, verzorging, (niet terugbetaalde) medische kosten, telecom, vrije tijd of hobby’s, maar evengoed om schoolfacturen, zakgeld, een kot, vakantiekampen en cadeaus.

De studie wijst uit dat het gemiddeld Vlaams gezin 1.179 euro per maand uitgeeft aan hun kind(eren). Dit is een stijging van 28% ten opzichte van 2018. De gemiddelde kost per kind daalt naargelang er meer kinderen in het gezin zijn. Een gezin met één kind geeft gemiddeld 916 euro uit  terwijl een gezin met twee kinderen 1.238 euro per maand aan hun kinderen spendeert. Ook de leeftijd van de kinderen is bepalend voor de kindkosten. Grotere kinderen betekent grotere kosten. Tussen 2,5 en 11 jaar ligt de kindkost het laagst, namelijk 885 euro per maand voor gezinnen met één kind. Tussen 12 en 17 jaar stijgen de kosten van het eerste kind tot gemiddeld 1.000 euro per maand. Vanaf 18 jaar mag je als ouder gemiddeld rekenen op meer dan 1.123 euro per maand (voor het eerste kind). Hogere studies en op kot gaan spelen hier een grote rol. De kost voor een eerste kind van geboorte tot 18 jaar bedraagt volgens deze studie meer dan 190.000 euro.

Andere vaststellingen uit het onderzoek:

  • Gemiddeld is één op drie gezinnen (32,6%) tevreden over de eigen financiële inkomsten en uitgaven, maar er is een groot verschil tussen de tevredenheid voor koppels en die voor alleenstaanden. Deze laatste groep is minder tevreden.
  • Over de uitgaven zijn gezinnen minder tevreden: gemiddeld is minder dan een kwart van de gezinnen tevreden (23,5%). Ook hier zijn koppels meer tevreden (25%) dan alleenstaanden (17%).


Info over het onderzoek in opdracht van MyFamily

Bij dit onderzoek van december 2023 werden 3.818 gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen in Vlaanderen online bevraagd. De steekproef is representatief voor de Vlaamse populatie van gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen met leeftijd tussen 0 en 25 jaar. De statistische analyse gebeurde aan de hand van regressie en beschrijvende statistiek. De foutenmarge bedraagt 1,6% (95% betrouwbaarheidsinterval) op basis van een steekproef van 3.818 gezinnen.

We konden berekenen dat het gemiddeld gezin 1,7 kinderen heeft. De gemiddelde leeftijd van de respondent is 37 jaar. 84% is professioneel actief.

Voor meer resultaten: raadpleeg het persbericht van MyFamily: Vlaams gezin geeft kwart meer uit aan kind(eren) dan vijf jaar geleden (myfamily.be).

Over DataD en CityD-WES group

CityD-WES group verstrekt onafhankelijk advies aan organisaties, bedrijven en besturen en opereert vanuit twee merken DataD en CityD.

DataD is expert in marktonderzoek en marketingstrategie. Met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gaan we verder dan data en leveren we heldere inzichten in marktsegmenten en in het gedrag van consumenten/klanten. Deze inzichten vertalen we in actiegericht advies. DataD maakt bedrijven en organisaties “marktgedreven”. We zorgen ervoor dat u uw klant, concurrent en omgeving beter leert kennen. Dat u uw producten of diensten perfect afstemt op de wensen van de markt. Dat u uw bestaande afzetmarkten verder uitbouwt en nieuwe markten aanboort. Kortom, DataD zet uw uitdagingen om in kansen.

CityD versterkt de lokale en regionale dynamiek op basis van gericht onderzoek, heldere visies, strategie en een uitvoerbaar maatregelenpakket. Met ons werk richten wij ons op Citymarketing en Centrummanagement, Handel en Horeca, Ruimtelijke Economie, Toerisme en Vrije Tijd, Vastgoed en Gebiedsontwikkeling. Ons ultieme doel is om jouw en onze omgeving aantrekkelijk te maken voor bewoners, bezoekers én bedrijven.


Geïnteresseerd in klantonderzoek en marketingstrategie? Meer informatie nodig over consumentengedrag, een marktonderzoek, potentieelonderzoek, haalbaarheidsonderzoek of de Consumeter? Wil je meer weten over DataD en de ondersteuning die we je kunnen bieden? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x