DataD bezoekt de afvalenergiecentrale in Brugge

DataD is een vaste waarde geworden in onderzoek binnen het thema afvalbeleid. Met opdrachten rond datavalidatie IMJV en MATIS-validatie voor OVAM en voor de Provincie Oost-Vlaanderen rond omschakeling naar herbruikbare luiers in Gent, kregen we al een goed inzicht in het afvalproces. Om het volledige afvalproces nog beter te begrijpen, bezochten de onderzoekers van DataD in juni 2023 de afvalenergiecentrale (verbrandingsoven) in Brugge.


De afvalenergiecentrale in Brugge valt onder de bevoegdheid van IVBO, het "Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland". IVBO staat in voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsaval van de steden en gemeenten binnen het samenwerkingsverband. Ook communicatie en afvalpreventie maken deel uit van de hoofdtaken.

DataD is het merk binnen de groep CityD-WES dat instaat voor marktonderzoek, haalbaarheidsonderzoek en marketingstrategie. Data verzamelen en verwerken biedt inzichten om jouw bedrijf marktgedreven te maken.

De maatschappelijke trend om duurzamer te leven, zet zich door in bedrijven, maar ook steden en gemeenten zetten in op het actief bijdragen aan de SDG’s (Sustainable Development Goals).


Het doel van het bedrijfsbezoek was om het hele proces - van afvalinzameling, tot de behandeling van het restproduct van de afvalverbranding - met eigen ogen te kunnen waarnemen. De opgedane kennis wordt meegenomen naar de lopende en toekomstige onderzoeksprojecten rond afval. DataD is immers bezig met het opstellen van een nieuwe methodologie voor de sorteeranalyse van huisvuil. Doel is aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwde steekproef, een nauwkeurig inzicht te krijgen in de samenstelling van de afvalfracties van de huisvuilzakken (restafval).

Zo kwamen we onder andere te weten dat:

  • De verbrandingsoven van Brugge via een warmtenet aan energierecuperatie doet;
  • 65% van de warmte naar het ziekenhuis AZ Sint-Jan gaat, maar ook woonwijken aangesloten zijn op het warmtenet;
  • 8% van ons restafval uit luiers bestaat en dat de verbrandingsoven een installatie heeft geplaatst om wegwerpluiers te recycleren;
  • Het voor intercommunales erg moeilijk is om vuilnisophalers te rekruteren;
  • De kraanmannen in de storthal de job van hun leven hebben. Zij mogen als in een levensecht lunapark met een grijphaak vuilnis oppikken en dit in de verbrandingsoven storten. Big toys for big boys;
  • De verbrandingsoven continu (24/7) werkt;
  • Damme de enige gemeente in regio Brugge is waar de huishoudens per gewicht restafval betalen in plaats van per volume en dat dit zorgt voor een forse vermindering van het restafval per inwoner.
  • Dat je beter geen bezoek brengt aan de stortplaats met nette schoenen. De op zijn minst gezegd indringende geur krijg je er maar moeilijk uit

DataD heeft uitgebreide ervaring in het voeren van marktonderzoek en het opmaken van marktstrategieën. Via kwalitatief en kwantitatief onderzoek leveren we heldere inzichten in klantengedrag, behoeften, betalingsbereidheid en imago. Deze inzichten vertalen we in actiegericht advies.

Ook geïnteresseerd in data voor jouw project, onderneming of organisatie? Wil je meer informatie over het thema afvalbeleid? Wens je meer te weten over DataD, CityD of CityD-WES? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x