Shoppingcentra in de weegschaal

De laatste jaren is het voeren van een kernversterkend detailhandelsbeleid een belangrijke beleidsprioriteit geworden voor vele Vlaamse steden en gemeenten. Detailhandel schept tewerkstelling, verhoogt het comfort van bewoners en bepaalt in belangrijke mate de uitstraling van een gemeente of stad. Daarnaast worden steden en gemeenten meer en meer benaderd door projectontwikkelaars met hun eigen grootse (detailhandels)plannen.

Om de steden en gemeenten te ondersteunen werd door de Vlaamse regering een visie ontwikkeld die werd uitgeschreven in de startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’. De Vlaamse regering voert een kernversterkend beleid enerzijds en een actief aanbod-beleid voor ruimtebehoevende grootschalige detailhandel anderzijds. Dit uit zich zowel in het ruimtelijk als in het economisch beleid.

De omzendbrief RO 2011/01 Afwegingskader voor grootschalige detailhandel (‘Omzendbrief Muyters’) past in de verdere uitwerking van de startnota en is opgemaakt door de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening in samenspraak met de minister bevoegd voor economie.

Deze omzendbrief is bedoeld als hulpmiddel voor steden en gemeenten bij het behandelen van planinitiatieven of vergunningsaanvragen met betrekking tot grootschalige detailhandel.

In deze publicatie zullen we het afwegingskader voorstellen en toepassen op de case studies B-Park in Brugge en K in Kortrijk. Het is niet de bedoeling om een oordeel te vellen over deze twee case studies, maar wel om het afwegingskader te illustreren. We eindigen met enkele tips en beschouwingen.

Datum publicatie: december 2012.
Gratis.

Voor meer informatie, contacteer Pascal Steeland: pascal.steeland@wes.be of 050/36 71 47.

Download publicatie