De museumbevraging van WES en VIVES

West-Vlaanderen telde op 1 januari 2013, 123 musea en museale bezoekerscentra, waarvan 75 inrichtingen die beheerd of aangestuurd worden door de overheid en 48 private initiatieven. Samen bieden ze werk aan ruim 515 medewerkers in loondienst en ze worden bijgesprongen door een ‘regiment’ van nog eens ruim 500 losse medewerkers en vrijwilligers. De museumhype is in dit digitale tijdperk nog niet over: ze ontvangen jaarlijks bijna 2 miljoen bezoekers en sinds 1 januari 2012 openden 6 nieuwe initiatieven hun deuren. Circa 40 bestaande musea melden dat zij in de komende jaren hun collectie, concept of inrichting willen vernieuwen of
uitbreiden. Daarentegen verklaren 18 actoren dat ze deficitair zijn. Slechts drie (private) musea stellen ronduit dat hun toekomst onzeker is.

Deze bevindingen spruiten voort uit een bevraging van de West-Vlaamse musea door de Katholieke Hogeschool VIVES in opdracht van WES.

Datum publicatie: april 2013.

Download hier het artikel