Van Roey

Wat

Een behoeftenonderzoek voor een bijkomend hotel, inclusief inschatting van de capaciteit en type hotel en faciliteiten.

Waarom

Als input voor een eigen voorstel om een hotel te bouwen/in te richten wenst Van Roey de behoeften te weten vanuit de markt naar een dergelijk hotel. Bovendien wil men een richting kennen naar capaciteit van een dergelijk hotel en de kenmerken van dit hotel.

Hoe

Door middel van de analyse van aanbod en vraag, focusgesprekken met bevoorrechte getuigen en een plaatsbezoek werd nagegaan of er behoefte is aan een bijkomend hotel en welke randvoorwaarden hierbij vervuld dienen te zijn (capaciteit, faciliteiten, …).

Gerelateerde oplossingen

Haalbaarheids-, potentieelonderzoek en conceptstudies
Je wilt te weten komen wat het potentieel en de haalbaarheid is van jouw project.