Sadef

Wat

Sadef vroeg een onderzoek op te starten naar potentiële markten voor staalprofielen.WES zal dit onderzoeken binnen de belangrijkste afzetgebieden. Doel is te komen tot nieuwe afzetmarkten voor profielen.

Waarom

Bezettingsgraad van bepaalde machinelijnen opkrikken door nieuwe producten naar nieuwe markten te brengen.

Hoe

  • Intake
  • Identificatie van potentiële toepassingen van staalprofielen aan de hand van een brainstorming
  • In kaart brengen van het marktpotentieel
  • Selectie van weerhouden toepassingen
  • Opmaak van de commerciële strategie om in een nieuwe markt toe te treden

Gerelateerde oplossingen

Strategievorming & beleidsplanning
Je zoekt ondersteuning bij de voorbereiding van jouw organisatie op de toekomst.
Concurrentie- en differentiatiestrategie
Je wilt je differentiëren van je concurrenten.
Marktonderzoek, positionering- en marketingadvies
Je wilt meer te weten komen over jouw klanten of over jouw positie in de markt.