Provincie Oost-Vlaanderen

Wat

Het opstellen van een beleidsvisie, strategische doelstellingen en actiepunten voor de openbare markten in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Waarom

De openbare markten kennen heel wat moeilijkheden door de veranderende shoppingcultuur van de consumenten. Daarom is het belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de huidige situatie en een sterke toekomstvisie op te stellen aangevuld met strategische acties.

Hoe

In de eerste fase werd de huidige situatie geanalyseerd. Dit gebeurde enerzijds via desk research en anderzijds via enquêtes bij zowel marktkramers als marktbezoekers. De marktkramers konden hun enquête online invullen of op papier, de marktbezoekers enkel online.

Vervolgens werd een visieworkshop georganiseerd met lokale besturen waar de resultaten van de eerste stap werden gepresenteerd. Het doel was door enkele interactieve oefeningen hun visie op de markt te krijgen. Alle info van de voorbije stappen werd in een SWOT analyse
verwerkt.

In de tweede fase hebben we op basis van de SWOT vijf strategische doelstellingen opgemaakt om zo in de derde fase vier actiepunten uit te werken per strategische doelstelling.

Gerelateerde oplossingen

Strategievorming & beleidsplanning
Je zoekt ondersteuning bij de voorbereiding van jouw organisatie op de toekomst.
Marktonderzoek, positionering- en marketingadvies
Je wilt meer te weten komen over jouw klanten of over jouw positie in de markt.