Participatietraject Oostende

Wat

Voor de stad Oostende voerde WES een bevolkingsbevraging uit.

Waarom

De stad wilt zijn inwoners op één lijn. Daarom wilt Oostende haar inwoners meer inspraak geven om zo meer betrokkenheid te creëren.

Hoe

Wes begeleidde de stad Oostende bij een participatietraject. Het belangrijkste doel was om alle burgers te betrekken bij de publieke besluitvorming. In een eerste stap werden, met behulp van een grote set van tools (straat interviews, focusgroepen, online platform , … ), de burgers  gevraagd om hun ideeën over Oostende te onthullen. Ten tweede werd deze informatie gestructureerd en gebruikt als input voor een enquête die naar alle burgers van Oostende werd verzonden. Er werd een vragenlijst opgesteld rond verschillende beleidsthema’s zoals cultuur en vrije tijd, samenleven en veiligheid, verkeer, wonen, enz.  Zo hebben 13069 inwoners de vragenlijst ingevuld. Dit kon zowel schriftelijk als online.

De resultaten van de vragenlijst werden voorgesteld in een PowerPoint rapport met:

  • beschrijvende statistiek op algemeen niveau;
  • beschrijvende statistiek per wijk;
  • tekstballonnetjes geven verschillen aan tussen andere sociodemografische groepen (indien relevant en statistisch verschillend);
  • driver analyse om beleidsprioriteiten te bepalen .
  • Excel tabellenset met gedetailleerde cijfers van alle vragen over alle relevante doelgroepen.

Gerelateerde oplossingen

Marktonderzoek, positionering- en marketingadvies
Je wilt meer te weten komen over jouw klanten of over jouw positie in de markt.
Bevolkingsbevraging
Je wilt de meningen, inzichten en pijnpunten kennen van de inwoners van jouw stad.