Marktonderzoek, positionering- en marketingadvies

Wat is het?

We voeren zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit en beheersen alle onderzoekstechnieken zoals face to face, telefonisch, schriftelijk en online. Kwantitatief onderzoek focust op de cijfers over jouw doelpubliek. Welke demografie reageert het best op jou en hoe vaak maken ze nu al gebruik van jouw diensten en producten? Naar die antwoorden gaan we onder andere op zoek met enquêtes en steekproeven. Bij kwalitatief onderzoek kijken we diepgaander en bevragen we waarom jouw doelpubliek zo graag bij jou komt en wat hen doet terugkeren.

Waarom?

• Je wilt kennis en informatie verkrijgen over positionering, identiteit, imago, reputatie en concurrentiepositie.
• Je wilt marketingstrategie en tactiek exploreren op basis van betrouwbare en relevante informatie.

Hoe doet WES het?

In samenspraak met jou voeren we één of meerdere van de volgende oefeningen uit:

  • haalbaarheidsanalyses
  • tevredenheidsonderzoeken
  • publieksonderzoeken
  • behoeftestudies
  • bekendheids- en imago-onderzoeken
  • vraag- en aanbodanalyses
  • monitoring en boordtabellen
  • impactanalyses
  • socio-economische analyses
  • prognoses en enquêtes

Vervolgens interpreteren we samen met jou de uitkomst van deze oefening om tot slot de meest adequate strategie uit te stippelen om optimaal in te spelen op de markt.

Voor wie is het bestemd?

Grote en kleine bedrijven, organisaties en overheidsinstanties.

Cases

Klik op een afbeelding voor meer informatie.