Lago

Wat

Een potentieel- en haalbaarheidsonderzoek naar een bijkomende fitness in gemeente X.

Waarom

Lago plant de bouw van een zwembad met extra faciliteiten voor de stad X. Er werd een afweging gemaakt om ook een fitness op het complex te bouwen. Om te weten of een fitness op de locatie marktmatig haalbaar is, werd WES gevraagd een potentieelstudie uit te voeren. 

Hoe

Het rapport bevatte verschillende onderdelen:

  • bevolkingsprofiel (leeftijd, inkomen, …) in X (met GIS kaarten);
  • inschatting van de totale fitnessmarkt in X (met GIS kaarten);
  • beschrijving van de concurrentie en hun sterktes;
  • inschatting van de marktaandelen van de verschillende spelers inclusief de nieuwe Lago fitness;
  • inschatting van het aantal sporters voor de nieuwe Lago fitness zaak;
  • Inschatting omzetpotentieel via graviteitsmodel;

Op basis van de bevindingen werd een advies gegeven voor de bouw.

Gerelateerde oplossingen

Haalbaarheids-, potentieelonderzoek en conceptstudies
Je wilt te weten komen wat het potentieel en de haalbaarheid is van jouw project.