Horta

Wat

Een consumentenonderzoek voor de groep Horta.

Waarom

Horta gaf WES de opdracht om na te gaan wat de verwachtingen zijn van de consument ten aanzien van een speciaalzaak voor tuin en dier. Daarnaast wenste Horta zien of de consumenten kunnen worden opgedeeld in een aantal doelgroepen met onderscheidende behoeften. Een laatste doelstelling was om te weten hoe het zit met de naambekendheid van Horta.

Hoe

Het onderzoek verliep in twee fases:

1. Focusgesprekken
Er werden vier groepsgesprekken georganiseerd, telkens met een andere doelgroep. Het doel van de focusgesprekken was om inzicht te verwerven in verwachtingen en motivaties van (potentiële) consumenten. Daarnaast bezorgde het input voor de tweede fase.

2. Online bevraging
In deze fase werden een aantal bevindingen die naar voren kwamen uit de focusgesprekken kwantitatief afgetoetst en werd er dieper inzoomd op een aantal thema’s. De online vragenlijst werd door ongeveer 1000 respondenten ingevuld.

Op basis van voorgaande bevindingen werden conclusies gemaakt en adviezen gegeven voor hun marketingbeleid.

Gerelateerde oplossingen

Klantentevredenheid en imago
Je wilt je naambekendheid en de tevredenheid van je klanten in kaart brengen.
Marktonderzoek, positionering- en marketingadvies
Je wilt meer te weten komen over jouw klanten of over jouw positie in de markt.
Strategievorming & beleidsplanning
Je zoekt ondersteuning bij de voorbereiding van jouw organisatie op de toekomst.
Concurrentie- en differentiatiestrategie
Je wilt je differentiëren van je concurrenten.