Gemeente Meulebeke

Wat

Een beleidsvisie vastleggen voor het nieuwe zwembad in Meulebeke.

Waarom

Het stedelijk zwembad in Meulebeke is aan vernieuwing toe. Daarom gaf Meulebeke WES de opdracht om te onderzoeken wat het beste scenario is voor het stedelijk zwembad: renovatie of nieuwbouw.

Hoe

1. Een volledige inventaris werd opgemaakt van het aanbod en bezetting van de sportinfrastructuur. Het beleid hierrond werd geanalyseerd aan de hand van experten-interviews.
2. Een inschatting vraag van de vraag werd opgemaakt aan de hand van deskresearch en een analyse van sportparticipatiecijfers en sporttrends.
3. We bepaalden de noden en behoeften aan de hand van individuele gesprekken met verschillende stakeholders. Daarnaast werden de Meulebeekse verenigingen bevraagd via een online vragenlijst
4. Via een diepgaande analyse van de noden en behoeften werd samen met een werkgroep een toekomstige visie vastgelegd en werd deze vertaald in strategische en operationele doelstellingen.

Gerelateerde oplossingen

Strategievorming & beleidsplanning
Je zoekt ondersteuning bij de voorbereiding van jouw organisatie op de toekomst.
Marktonderzoek, positionering- en marketingadvies
Je wilt meer te weten komen over jouw klanten of over jouw positie in de markt.
Bevolkingsbevraging
Je wilt de meningen, inzichten en pijnpunten kennen van de inwoners van jouw stad.