Gemeente Diest

Wat

Een behoeftestudie naar sportinfrastructuur in Diest met bijhorende beleidsvisie en operationele doelstellingen.

Waarom

Het stadsbestuur wenste een behoeftestudie naar de sportinfrastructuur op het domein De Warande te Diest uit te voeren om een beleidsvisie te kunnen ontwikkelen en om gegronde acties te kunnen ondernemen in een volgende fase, nl. een concrete inplanting van de sportinfrastructuur op het domein.

Hoe

Het onderzoek bevatte drie onderdelen

1. Verwerven van inzicht in de vraag en het aanbod van sport en recreatie in de stad Diest.

  • Inventarisatie aanbod en bezetting via desk research.
  • Inschatten van de vraag via een online bevraging bij de inwoners van Diest.

2. Vaststellen van noden en behoeften qua sportinfrastructuur op korte, middellange en lange termijn.

  • Bepaling noden en behoeften van de inwoners via een online bevraging.

3. Beleidsvisie uitstippelen omtrent de gewenste, toekomstige ontwikkeling van de sportinfrastructuur op het domein De Warande.

  • Via een visieworkshop werd een toekomstvisie ontwikkeld en een actieplan geformuleerd.

Gerelateerde oplossingen

Strategievorming & beleidsplanning
Je zoekt ondersteuning bij de voorbereiding van jouw organisatie op de toekomst.
Marktonderzoek, positionering- en marketingadvies
Je wilt meer te weten komen over jouw klanten of over jouw positie in de markt.
Bevolkingsbevraging
Je wilt de meningen, inzichten en pijnpunten kennen van de inwoners van jouw stad.