Gemeente Boom

Wat

WES maakte het masterplan op voor het handelscentrum in de gemeente Boom.

Waarom

Het doel van het onderzoek was om een grondige analyse en deskundig advies te geven voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de handel in het centrum van Boom. Op deze manier werden de beleidsverantwoordelijken op een objectieve manier geadviseerd voor mogelijkheden en concrete acties om de dynamiek in het detailhandelsgebeuren in het centrum van Boom te stimuleren. 

Hoe

Het onderzoek is opgevat in een aantal stappen. In de eerste plaats was er een doorlichting van de detailhandel in Boom via desk research waarvan de resultaten werd een SWOT analyse werden samengevat. Vervolgens werd aan de hand van ‘SWOTworkshops’ met de stuurgroep een plan opgemaakt met strategische acties die het centrum van Boom kunnen versterken. Deze workshops bevorderden tevens de communicatie met de relevante belanghebbenden.

Gerelateerde oplossingen

Strategievorming & beleidsplanning
Je zoekt ondersteuning bij de voorbereiding van jouw organisatie op de toekomst.
Marktonderzoek, positionering- en marketingadvies
Je wilt meer te weten komen over jouw klanten of over jouw positie in de markt.