De Federale Ombudsman

Wat

Een doorlichting van de interne processen en stakeholders en het opmaken van een strategisch plan

Waarom

De Federale Ombudsman botst, zoals de meeste bedrijven, tegen verschillende problemen. Zo is er het toegenomen wantrouwen van burgers t.o.v. “klassieke instellingen” en “het systeem”; de toename van het aantal ombudsdiensten, de moderne technologieën verschaffen de burger andere kanalen om ontevredenheid te ventileren, enz.

WES kreeg de opdracht van de Federale Ombudsman om de organisatie te doorlichten en een strategie uit te werken.

Zo werden de belangen en verwachtingen van interne en externe stakeholders geanalyseerd en werden krijtlijnen uitgetekend voor de komende jaren. Er werd ook een strategie uitgewerkt en vertaald naar operationele werking, HR-beleid en communicatie.

Hoe

Op basis van het “Five P’s for strategy” model van H. Mintzberg (1987) werd de methodologie vastgelegd.

Gerelateerde oplossingen

Adequate bedrijfsorganisatie
Je wilt weten wat de meest adequate organisatievorm is passend bij jouw business model.
Vorming en training
Je wilt medewerkers de kans geven te leren en zich te ontplooien in je organisatie.