Bel&Bo

Wat

Bel&Bo gaf WES de opdracht een marktonderzoek uit te voeren naar de positionering en mogelijke groeipistes in Wallonië.

Waarom

Delbaco, Bel & Bo, wil verder groeien en wil als onderdeel van deze strategie de vrouwelijke consument in Wallonië beter leren kennen.

Hoe

In een eerste fase werden drie groepsdiscussies gehouden met modebewuste dames in de leeftijdscategorie tussen 30 en 50 jaar op verschillende plaatsen in Wallonië.

Op basis van de focusgesprekken die WES organiseerde in december van 2014 gingen we nog een stap dieper in de bevraging van de Waalse respondenten. In maart en april van 2015 ondervroegWES de klanten van de Waalse Bel & Bo winkels online over die zaken die voor hen triggers zijn om tot aankoop over te gaan eens ze in de winkel zijn.

Het rapport van de groepsdiscussies bevatte de nodige aanbevelingen zodat Bel & Bo een hogere marktpenetratie kan bereiken in Wallonië door de vrouwelijke consument beter te begrijpen en aldaar aan zich te binden door beter in te spelen op haar behoeften.

Gerelateerde oplossingen

Concurrentie- en differentiatiestrategie
Je wilt je differentiëren van je concurrenten.
Klantentevredenheid en imago
Je wilt je naambekendheid en de tevredenheid van je klanten in kaart brengen.
Marktonderzoek, positionering- en marketingadvies
Je wilt meer te weten komen over jouw klanten of over jouw positie in de markt.