[bunch_services_single _id="296471" title="Legal disclaimer"]

ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.wes.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door wes research & strategy, Baron Ruzettelaan 27, 8310 Assebroek-Brugge, BTW-nummer BE 0408 382 668.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

wes research & strategy besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.wes.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via het contactformulier. 

HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

Op deze website kunt u via (hyper)links doorverwezen worden naar andere websites van overheden, bedrijven of organisaties. wes research & strategy kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. wes research & strategy aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U heeft het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. 

E-MAILBERICHTEN

E-mailberichten met zijn eventuele bijlage(n) verbinden wes research & strategy op geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan wes research & strategy aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen. 

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Wes research & strategy respecteert alle wettelijke bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens van de ondervraagde personen (Algemene Verordening Gegevensbescherming/GDPR van mei 2018 geldig in de EU en latere aanpassingen). De persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

[/bunch_services_single]
Uw bericht is verzonden! Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

    Your message has been sent! We will contact you as soon as possible!