Op welke manier wordt het actieplan toegepast? - WES

Future proof transformation

Met Future Proof Transformation gaat WES aan het bouwen of verbouwen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de ideale veranderstrategie niet bestaat, gaat WES mee de bouwwerf op. In sommige gevallen dient de ondergrond (cultuur) bouwrijp gemaakt te worden. Vervolgens beginnen we met het goede voorbeeld te geven en zorgen we ervoor dat anderen daardoor geïnspireerd geraken. We laten het management en de medewerkers zelf ondervinden welke constructie-activiteiten van toegevoegde waarde zijn en welke niet.

We zien erop toe dat:

De SMART strategie als visie de richting aangeeft
Het actieplan keurig gevolgd wordt
De juiste competenties aangetrokken worden en op de juiste plek aan het werk gaan
De juiste hoeveelheid van adequate en kostefficiënte hulpmiddelen aanwezig is
Medewerkers beloond worden voor het goede werk
Tijd, inspanning en uitgaven de budgetten niet overschrijden

Oplossingen

Lean denken en werken
Samen met je medewerkers wil je je bedrijf of organisatie verbeteren om meerwaarde te creëren.
Adequate bedrijfsorganisatie
Je wilt weten wat de meest adequate organisatievorm is passend bij jouw business model.
Assortiment & category management
Je wilt jouw assortiment in lijn brengen met de verwachtingen van je consument.
Strategievorming & beleidsplanning
Je zoekt ondersteuning bij het vormen van je beleidsplanning en strategievorming.
Uw bericht is verzonden! Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Your message has been sent! We will contact you as soon as possible!