Wat bekijkt WES in de eerste fase van het marktonderzoek? - WES

Business & market intelligence

In het Market Intelligence domein verzamelt WES relevante, geactualiseerde gegevens die voortkomen uit het gedrag van consumenten in jouw markt.

Wij analyseren Big Data evenals grote en complexe datasets met het oog op het ontdekken van patronen, correlaties, markttrends, klantvoorkeuren en andere nuttige informatie.

WES verzamelt en integreert market databusiness data en big data op jouw vraag tot een volledig en accuraat  beeld van de prestaties in een bepaalde markt of omgeving. Zo kun je met kennis van zaken doeltreffende besluiten trekken en beslissingen nemen.

Het verzamelen van market & business intelligence vereist de inzet van adequate (digitale) hulpmiddelen en methoden die bovendien aangepast worden aan de wensen en noden van de klant. Het kan gaan om bevragingen, interviews, focusgroepen, mystery visits, big data analyse, etc.

In het Business Intelligence domein analyseert WES interne geregistreerde gebeurtenissen en de reactie (gedrag) van medewerkers en/of leveranciers op die gebeurtenissen.

In het Business Intelligence domein maken we een maturiteitsscan van de organisatie. Daarbij nemen we alle kern- en ondersteunende processen onder de loep, evalueren we de projectwerking, de uitwisseling van informatie (communicatie en knowledge management) en gaan we na of alle activiteiten op een aanvaardbaar, marktconform niveau van efficiëntie worden uitgevoerd (gebruik makend van de juiste resources: talent, budget, tijd en productiemiddelen).

De toegevoegde waarde van deze maturiteitsscan is drieledig:

  • We brengen de “capability” in kaart (actuele wendbaarheid).
  • We identificeren het verbeterpotentieel.
  • We schatten de veranderbereidheid in (kans op succesvolle transformatie).

Oplossingen

Lean denken en werken
Samen met je medewerkers wil je je bedrijf of organisatie verbeteren om meerwaarde te creëren.
Strategievorming & beleidsplanning
Je zoekt ondersteuning bij het vormen van je beleidsplanning en strategievorming.
Marktonderzoek, positionering- en marketingadvies
Je wilt meer te weten komen over je klanten of over jouw positie in de markt.
Adequate bedrijfsorganisatie
Je wilt weten wat de meest adequate organisatievorm is passend bij jouw business model.
Haalbaarheids-, potentieelonderzoek en conceptstudies
Je wilt te weten komen wat het potentieel en de haalbaarheid is van jouw project.
Concurrentie- en differentiatiestrategie
Je wilt je differentiëren van je concurrenten.
Klantentevredenheid en imago
Je wilt je naambekendheid en de tevredenheid van jouw klanten in kaart brengen.
Uw bericht is verzonden! Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Your message has been sent! We will contact you as soon as possible!