Categories
Bedrijven Nieuws Productie- & dienstenbedrijven Projectontwikkelaar & investeerders Toerisme & leisure

Hoe kan een oude brouwerij worden herbestemd?

Brouwerij Verhaeghe werd opgericht in 1885 en specialiseert zich in Vlaams Rood Bruin bier. Naast de oude brouwerijgebouwen waarvan de oudste dateren van 1885, werd recent een nieuwe moderne brouwerij gebouwd. In de oude brouwerijgebouwen ontstaat stilaan plaats om nieuwe activiteiten te huisvesten. In de zoektocht om de oude gebouwen zo goed mogelijk te conserveren voor toekomstige generaties wordt momenteel een beheersplan onroerend erfgoed opgesteld, in samenwerking met architect Isolde Herremans en erfgoeddeskundige Frank Becuwe. De site heeft niet enkel een oude brouwerij met erfgoedwaarde als troef, maar legt ook de link naar de hedendaagse brouwerij met respect voor de biertraditie van Vlaams Rood Bruin. De oude gebouwen bepalen sterk de identiteit van de site en de omgeving en zijn sterk verweven met de nieuwe brouwerij.

Brouwerij Verhaeghe wenst op zoek te gaan naar een nieuwe bestemming voor de oude brouwerij. De herbestemming zit idealiter in (een combinatie van een of meerdere) toeristische of economische functies. Deze zoektocht naar een herbestemming is een goede garantie om dit waardevolle erfgoed voor verval te behoeden.

Om de slaagkansen van de nieuwe herbestemming te verhogen, werd WES aangesproken om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De eerste stap van dit onderzoek bestaat uit een interactieve workshop met als doel verschillende ideeën te genereren voor de mogelijke invulling van de oude brouwerij. Deze workshop vond op 13 september ll. plaats.

Na een korte rondleiding doorheen de gebouwen werd de workshop gehouden in de oude brouwzaal, wat de creativiteit zeker een handje heeft geholpen. De methodiek die werd gebruikt tijdens de workshop was de WALT-methode. Deze methode bestaat uit het samenbrengen van drie groepen mensen:

 1. Dromers: in deze fase is alles mogelijk, er zijn geen obstakels.
 2. Realisten: welke ideeën uit de droomfase zijn haalbaar, op welke manier kunnen deze worden gerealiseerd?
 3. Critici: in de laatste fase worden de realiseerbare ideeën gescreend en wordt er bekeken wat de mogelijke obstakels zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt.
Ideegeneratie via WALT methodiek

Op deze manier werden er zeer veel verschillende en interessante manieren gegenereerd om mee te nemen in de volgende stappen. Deze bestaan uit:

 1. ideescreening;
 2. haalbaarheidsonderzoek van de geselecteerde ideeën;
 3. uitwerken van de scenario’s die in het haalbaarheidsonderzoek positief naar voor komen;
 4. finale selectie van de scenario’s;
 5. opmaak van een financieel plan voor het finale scenario.

Meer interesse in dit project of wil je zelf een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren? Contacteer ons via onderstaand contactformulier.

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Categories
  Bedrijven Nieuws Overheden

  Opleiding resultaatgericht werken met mensen

  Werk organiseren en teams leiden


  Waarom deze opleiding?

  In de snel veranderende wereld van vandaag is het benutten van potentieel en empowerment van mensen de sleutel geworden. Alles draait om het beheersen van menselijke en organisatorische dynamiek. Het werken met mensen is nog nooit zo complex en uitdagend geweest. Het werk organiseren, mensen aansturen, motiveren en bijsturen, is de opdracht van elke leidinggevende.

  In deze training brengen we kennis, hulpmiddelen en menselijk potentieel bij elkaar in een simulatiespel. Je maakt kennis met een aantal technieken om het werk te organiseren en teams te leiden. De combinatie met een simulatiespel biedt je de kans om met de aangereikte methodes te experimenteren in een beschermde omgeving. Aan het eind van deze tweedaagse workshop, beschik je over een aantal handvaten en vaardigheden die je helpen bij het uitbouwen van een gemotiveerd, resultaatgericht team.

  Overzicht programma

  1. Hoe teamwerk organiseren en teams leiden?
  2. Hoe procesmatig werken introduceren om snel resultaten te behalen?
  3. Kennisbeheer
  4. Performance management
  5. Hoe projectmanagement introduceren?
  6. Hoe effectief en efficiënt communiceren: instrueren, delegeren, mailen en vergaderen?
  7. Hoe kwaliteitsbewustzijn implementeren in dienstverlening?

  Voor wie?

  Deze cursus richt zich tot (aspirant) leidinggevenden, people managers en teamleaders die inzicht willen verwerven in beproefde people & performance management methodes en ze willen testen in een simulatiespel.

  Waar en wanneer?

  8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 31

  25 en 26 november 2019, telkens van 9 tot 17 uur

  Over de docent

  Hans Dobbelaere heeft een financieel-economische achtergrond en begeleidt organisaties bij strategische transities. Als trainer is hij al meer dan 20 jaar actief in binnen- en buitenland.

  Hans Dobbelaere

  Inschrijvingsmodaliteiten

  De deelnameprijs aan dit tweedaagse programma bedraagt €965,00 excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude en  warme dranken, een broodjeslunch en een documentatiemap (naslagwerk).

  Per extra deelnemende collega wordt 10 % korting op de individuele deelnameprijs berekend.

  Je kan inschrijven via e-mail: info@wes.be

  Categories
  Bedrijven Nieuws Productie- & dienstenbedrijven

  SD Worx houdt de vinger aan de pols dankzij WES

  Als je weet wat er leeft bij je klanten, in je (niche)markt of inzicht hebt in de trends en ontwikkelingen binnen jouw sector, dan ben je klaar voor de toekomst. Dat heeft ook HR-dienstverlener SD Worx begrepen. Aan de hand van een doorlopende periodieke bevraging van een ruim aantal kmo’s meet WES de belangrijkste trends qua personeel en tewerkstelling.

  Door de bijna 10-jarige samenwerking met WES is SD Worx in staat een betrouwbare barometer op te stellen met betrekking tot de aanwervingsintenties in België. Een kleine duizendtal Belgische kmo’s vult deze driemaandelijkse vragenlijst in, wat betrouwbare cijfers oplevert op gewestniveau, in functie van de bedrijfsgrootte, enz.

  SD Worx levert dienstverlening omtrent personeelstewerkstelling en alles wat te maken heeft met payroll- en hr-oplossingen. Als HR-expert is het belangrijk om te weten wat er leeft bij de kmo’s. Met welke problemen worden ze vaak geconfronteerd? Op welke dienstverlening rekenen de kmo’s het meest? Welke opportuniteiten of bedreigingen zien zij in de huidige economische situatie? SD Worx wil kort op de bal spelen en probeert daarom dicht bij de kmo-bedrijfsleiders te staan.

  WES ondersteunt SD Worx om meer inzicht te verwerven. Op kwartaalbasis wordt een vragenlijst opgesteld met telkens een vast, weerkerend aantal vragen en een variabel gedeelte om meer inzicht te krijgen in actuele maatschappelijke thema’s of andere hete hangijzers waarmee kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken geconfronteerd worden. Op die manier verstevigt SD Worx zijn positie als kenniscentrum op vlak van personeelstewerkstelling in ons land.

  Wens je ook meer inzicht in de kwesties waar jouw klanten, leveranciers… mee kampen waardoor je jouw positie kan  versterken? WES kan je hierbij zeker helpen. Voor meer informatie, contacteer ons via onderstaand formulier.

   Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

   Categories
   Bedrijven Nieuws Persbericht

   WES en Voka West-Vlaanderen kaarten uitdagingen interregionale samenwerking aan

   In samenwerking met Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen – voerde WES een onderzoek uit omtrent grensarbeid en grensoverschrijdende tewerkstelling binnen de West-Vlaamse bedrijven. De conclusies die uit het onderzoek voortvloeien, kaarten nogmaals de pijnpunten aan waar Voka West-Vlaanderen reeds jaren op hamert:

   1. Bevorder het gebruik van IBO-T (Individuele beroepsopleiding met taalcoaching). Taal moet aanzien worden als een competentie, niet als een voorwaarde;
   2. Zet in op structurele, ingebedde samenwerkingsverbanden over de grenzen heen, los van subsidieprojecten;
   3. Zet in op een centraal aanspreekpunt voor interregionale mobiliteit;
   4. Zoek naar slimme oplossingen om administratieve procesflows tussen de verschillende publieke instanties te reduceren;
   5. Zoek naar grensoverschrijdende mobiliteitsoplossingen.

   Uit de bevraging blijkt dat de bedrijven uit de agrovoedingsindustrie, de industrie van textiel/nieuwe materialen en de sector duurzaam bouwen het meest beroep doen op Franstalige werkzoekenden. Maar liefst 40% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat binnen de arbeiderspopulatie meer dan 10% Franstalig is, bij sommige bedrijven (10% van de ondervraagden) loopt dit op tot meer dan 50%.

   3 op de 4 bedrijven geeft aan dat ze Franstalige werkzoekenden werven via een interimkantoor. Ook mond-aan-mondreclame en de diensten van Pôle Emploi doen het goed bij het vinden van Franstalige werkzoekenden. Opvallende afwezige is de VDAB in dit verhaal. Zij worden zelden aanzien als aanspreekpunt voor het werven van Franstalige werkzoekenden. Bedrijven zijn zich niet bewust van de toegevoegde waarde die de VDAB op dit vlak kan bieden. Voor de VDAB ligt hier een mooie opportuniteit weggelegd, want bedrijven die voor interregionale mobiliteit met de VDAB samenwerken, geven aan hier zeer tevreden over te zijn.

   Voor 1 op de 4 bedrijven is en blijft taal een issue bij het werven van Franstalige werkzoekenden. Deze bedrijven nemen veelal zelf het initiatief door in te zetten op taalopleidingen op de werkvloer. Op die manier willen bedrijven een minimale basiskennis van het Nederlands verzekeren, alhoewel de communicatie op de werkvloer zowel in het Nederlands als in het Frans gebeurt. Hierbij doen bedrijven slechts zelden beroep op IBO-T (Individuele beroepsopleiding met taalcoaching). In 2018 werden 54 IBO-T-opdrachten uitgevoerd. Voor 2019 staat de teller nog maar op 29. Het is duidelijk dat het gebruik van IBO-T meer gepromoot moet worden.

   “Er liggen nog heel wat uitdagingen op de plank ter bevordering van de interregionale samenwerking. De kennis van de arbeidsmarkt én de opleidingsmarkt, langs beide zijden van de landsgrens moet omhoog. Het bevorderen van de interregionale mobiliteit wordt reeds jaren gesubsidieerd. Voka West-Vlaanderen roept de verschillende publieke instanties op om werk te maken van een ingebedde samenwerking, los van subsidies. Een grensoverschrijdend centraal aanspreekpunt, volgens het principe van one-stop-shop, kan hier een mogelijkheid zijn.”, aldus Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen.

   “Ook op vlak van mobiliteit zijn er nog steeds uitdagingen: een betere afstemming tussen de vervoersregio’s, maar ook een betere bereikbaarheid van de Vlaamse industrieterreinen op vlak van openbaar vervoer zijn een oud zeer die ook de bevordering van interregionale arbeidsmobiliteit niet in de hand werkt.”, vult Sigrid Defurne, consultant bij WES, nog aan. Wat interregionale mobiliteit bij de Franstalige werkzoekenden betreft, blijft carpoolen met stip op nummer 1 staan.

   Wenst u antwoorden te verkrijgen op uw socio-economische of andere vragen? WES helpt u bij de opzet van uw onderzoek. Contacteer ons voor meer informatie via onderstaand formulier.

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.