Categories
Bedrijven Nieuws Retail & kleinhandelaars

Lidl bouwt een sterk werkgeversimago uit dankzij WES

In een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om een goed werkgeversmerk te ontwikkelen. Zo garandeer je voldoende kandidaten en instroom bij vacatures. Een sterk werkgeversmerk draagt niet enkel bij tot behoud van sterke profielen, maar speelt ook een hele belangrijke rol in het aantrekken ervan. WES kan jou – al dan niet samen met jouw gebruikelijke communicatiepartner – helpen bij het uitbouwen en monitoren van jouw werkgeversmerk. Hiervoor wordt meestal op basis van de bedrijfsidentiteit een Employer Value Proposition (EVP) uitgetekend.

Deze EVP omvat het geheel aan waarden en kenmerken waarmee een werkgever zich wenst te profileren. Zo’n EVP is meestal gebaseerd op enkele pijlers zoals werksfeer, visie en identiteit, doorgroeimogelijkheden, leiderschap, verloning en balans werk-privé. Op basis van de EVP wordt een monitorsysteem opgezet om jouw werkgeversimago te meten bij jouw doelgroepen, zijnde potentiële werknemers. Dit levert inzicht in het belang van de verschillende deelelementen van uw EVP voor toekomstige werknemers en de score die jouw bedrijf krijgt op deze deelelementen. De resultaten en EVP vormen samen de basis van een communicatiecampagne die door jouw communicatiepartner vanuit een creatieve invalshoek wordt opgesteld. Hierdoor ben jij zeker dat de juiste snaren worden geraakt. Je dacht bijvoorbeeld dat internationale doorgroeimogelijkheden belangrijk zijn voor jouw potentiële werknemers, terwijl zij hier anders over denken. Dit leidt ertoe dat deze elementen van de EVP worden versterkt en uitgespeeld die voor jouw doelgroep belangrijk zijn, maar die ook met de nodige geloofwaardigheid kunnen gebracht worden. Met concrete rekruteringscampagnes en PR wordt de relevante EVP ten volle uitgespeeld op een geloofwaardige manier. Jaarlijks zorgt een herhaalmeting ervoor dat we de evolutie in jouw werkgeversmerk op de voet kunnen volgen en bijsturen.

WES heeft al voor het vierde jaar op rij het werkgeversimago van Lidl gemeten. De retailsector wordt doorgaans door potentiële werknemers als een minder aantrekkelijke werkgever beschouwd. Om dit te counteren en om voldoende talent te kunnen rekruteren, werkt Lidl aan een sterke werkgeverscampagne. Door de evolutie in de perceptie van de aantrekkelijkheid van Lidl als werkgever, inclusief deelelementen zoals werksfeer, verloning, … te meten bij potentiële werknemers is Lidl in staat om kort op de bal te spelen en deze zaken te beklemtonen die de potentiële werknemers belangrijk vinden. Uit de voorbije metingen blijkt een evolutie van het belang van factoren zoals doorgroeimogelijkheden en werk-privébalans, maar ook van de mate waarin ze terug te vinden zijn bij Lidl.

Wenst jouw bedrijf of organisatie te werken aan een sterk werkgeversmerk en wil jij daarom een meting van jouw werkgeversimago laten uitvoeren, contacteer dan Pascal Steeland (pascal.steeland@wes.be of 050 36 71 47) van WES voor een vrijblijvend gesprek.

Categories
Geen onderdeel van een categorie

71,4% van de jonge gezinnen die “naar de solden gaan” doet dit online

 

Uit de bevraging via de Consumeter blijkt dat 44,5% van de volwassen Belgen soms producten koopt tijdens de solden, 31,5% doet dit vaak en 9,3% doet dit zelfs altijd (in elke soldenperiode).

Het verschil tussen mannen en vrouwen die aankopen doen tijdens de solden is eerder beperkt. 83,4% van de mannen koopt soms tot altijd producten tijdens de solden tegenover 87,1% van de vrouwen.

61,6% van de Belgen gaat tijdens de koppelverkoop op pad om één en ander te kopen nog vóór de officiële soldenverkoop van start gaat. 44,6% doet dit soms, 14,4% doet dit vaak en 2,6% telkens als het koppelverkoop is. Bij 65-plussers blijkt deze vorm van afprijzingen minder gekend te zijn: slechts een klein derde van deze leeftijdscategorie koopt minstens soms producten aan tijdens een dergelijke periode (tegenover 61,6% gemiddeld).

 

Producten die minstens “soms” in de solden gekocht worden betreffen vooral:

 • kleding (88,3%);
 • schoenen (73%);
 • multimedia (35,3%);
 • accessoires (juwelen, lederwaren, …) (22,5%) en
 • meubels en decoratie (22%).

Zoals te verwachten kijken vrouwen tijdens de soldenperiode meer uit naar kleding, schoenen, accessoires, meubels/decoratie en verzorgingsproducten terwijl mannen eerder uit zijn op multimedia of doe-het-zelf-artikelen.

10,2% van wie naar de solden trekt, doet dit vaak of altijd op de eerste dag van de solden. Jongvolwassenen voelen zich hier meer toe aangetrokken dan 45-plussers.

Wie minstens “soms” in de solden aankoopt, koopt niet enkel in de fysieke winkel. Enkel solden kopen in de fysieke winkel is goed voor 46,2% van de soldenkopers. Daarnaast koopt 12% zijn solden enkel online en maar liefst 41,7% koopt solden zowel online als in de fysieke winkel. 71,4% van de gezinnen met kleine kinderen die producten kopen in de solden doet dit online (al dan niet in combinatie met de fysieke winkel).

44,0% van de online soldenkopers (al dan niet in combinatie met de fysieke winkel) spendeert minstens de helft van zijn budget online. En 27,1% van deze online soldenkopers verwacht dat het aandeel online solden in de toekomst zal toenemen.

Bijna twee derde van de volwassen Belgen die producten in de solden kopen, bekijkt al vóór de start van de solden wat ze willen kopen in de solden. Dit is vooral het geval voor aankopen van kleding (80,2%) en schoenen (64,7%). Dit “vooronderzoek” gebeurt in ongeveer dezelfde mate zowel online als in de fysieke winkel.

Gemiddeld spenderen Belgen die minstens “soms” naar de solden gaan ruim 200 euro per gezin aan kleding, schoenen en accessoires tijdens een dergelijke soldenmaand. Ter vergelijking, gemiddeld geven deze zelfde gezinnen 130 euro per gezin per maand uit aan kleding, schoenen en accessoires buiten de soldenperiode.

 

Indien u meer informatie wenst over een bepaald onderdeel of indien u ook een vraag wilt stellen in onze Consumeter, kan u steeds WES contacteren.

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Categories
  Communiqué de presse Distributeurs et detaillants Economie et commerce de detail Non classifié(e) Nouvelles

  71,4% des jeunes familles qui achètent des soldes, le font en ligne (en combinaison ou non avec une visite au magasin physique)

  Le sondage, mené par l’intermédiaire du WES-Consomètre, révèle que 44,5% des Belges adultes achètent parfois des produits en soldes, 31,5% d’eux le font souvent et 9,3% d’eux le font toujours (pendant chaque période de soldes).

  Il n’y a que peu de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leur comportement d’achat pendant les soldes. 83,4% des hommes achètent parfois ou toujours des produits pendant les soldes contre 87,1% des femmes.

  61,6% des Belges achètent des produits en vente liée, donc avant le début officiel des soldes, ce que l’on appelle les pré-soldes. 44,6% d’eux le font parfois, 14,4% d’eux le font souvent et 2,6% chaque fois qu’il y a une période de ventes liées. Dans le cas des personnes âgées de 65 ans et plus, ce type de réduction semble être moins connu: seul un petit tiers de cette tranche d’âge achète des produits au moins parfois pendant une telle période (contre 61,6% en moyenne).

   

  Les produits qui sont au moins”parfois” achetés dans les soldes sont principalement des
  • vêtements (88,3%);
  • chaussures (73%);
  • multimédia (35,3%);
  • accessoires (bijoux, maroquinerie, …) (22,5%) et
  • meubles et décoration (22%).


  Comme on pouvait le prévoir, les femmes attendent avec impatience les soldes sur les vêtements, les chaussures, accessoires, les meubles/les décorations et les produits de soin tandis que les hommes s’intéressent davantage aux produits multimédias ou de bricolage.
  10,2% de ceux qui font des soldes, le font souvent ou toujours le premier jour des soldes. Les jeunes adultes y sont plus attirés que les plus de 45 ans.

  Ceux qui achètent au moins “parfois” en soldes, n’achètent pas seulement dans le magasin physique. Le pourcentage des acheteurs en soldes qui n’achètent que dans le magasin physique est de 46,2%. En outre, 12% d’eux achètent leurs soldes uniquement en ligne et pas moins de 41,7% achètent à la fois en ligne et dans les magasins physiques. 71,4% des familles avec de jeunes enfants qui achètent des produits en soldes le font en ligne (en combinaison ou non avec des achats dans le magasin physique).

  44,0% des acheteurs de soldes en ligne (en combinaison ou non avec le magasin physique) dépensent au moins la moitié de leur budget en ligne. Et 27,1% de ces acheteurs en ligne s’attendent à une augmentation de la part des soldes en ligne à l’avenir.

  Près des deux tiers des Belges adultes qui achètent des produits en soldes réfléchissent déjà à ce qu’ils veulent acheter en soldes avant le début des soldes. C’est particulièrement le cas pour les achats de vêtements (80,2%) et de chaussures (64,7%). Cette “enquête préliminaire” se déroule autant pour les soldes en ligne que pour celles dans le magasin physique.

  En moyenne, les Belges qui achètent au moins “parfois” des soldes dépensent plus de 200 euros par famille en vêtements, chaussures et accessoires au cours d’un tel mois de soldes. À titre de comparaison, ces mêmes familles dépensent en moyenne 130 euros par famille et par mois en vêtements, chaussures et accessoires en dehors de la période des soldes.

   

  Si vous souhaitez plus d’informations sur une partie spécifique, vous pouvez toujours contacter WES.

   Oui, je souhaite recevoir la newsletter de WES

   Quand vous utilisez cet formulaire, vous êtes accord avec le stockage et l'utilisation de votre données.

   Categories
   Geen onderdeel van een categorie

   Flanders Heritage Venues

   De Vlaamse minister van Toerisme, Ben Weyts, stelde op 26 februari 2019 de eerste zes meetinglocaties voor die toetreden tot het netwerk van de ‘Flanders heritage venues’. WES voert binnen dit netwerk van inspirerende meetinglocaties voor Toerisme Vlaanderen de projectcoördinatie uit.
   Het gaat telkens om meetinglocaties met een unieke erfgoedbeleving waarmee Vlaanderen zich internationaal promoot als congresbestemming.
   Congressen (onderdeel van de MICE-business) vormen een aantrekkelijke groeimarkt voor de toeristische sector. In 2017 was het MICE-toerisme in Vlaanderen goed voor 15% van de overnachtingen (bron: Toerisme Vlaanderen). Als we weten dat een meerdaagse meetingdeelnemer in de kunststeden en Vlaamse regio’s gemiddeld € 234 per nacht bijdraagt aan de Vlaamse economie (bron: WES in opdracht van Toerisme Vlaanderen), dan komen we op een duizelingwekkende omzet van 1,11 miljard euro.

   De zes meetinglocaties die het begeleidingstraject in 2018 succesvol hebben afgerond en nu toetreden tot het netwerk van de ‘Flanders heritage venues’ zijn:
   • Flanders Meeting & Convention Center Antwerp (FMCCA), het vernieuwde congrescentrum naast de Antwerpse Zoo dat sinds april 2017 al talrijke internationale congressen kon ontvangen;
   • Botanic Gardens, het voormalige Elzenveld Hotel en Congres naast de ‘Botaniek’ in Antwerpen dat eind 2019 volledig vernieuwd opengaat;
   • Thor Central, het voormalige hoofdgebouw van de mijn van Waterschei (Genk) dat in april 2017 opende als meetinglocatie;
   • Bokrijk, dat meetingruimte aanbiedt in het kasteel en twee historische huizen in het openluchtmuseum;
   • De Hoorn, de voormalige brouwerij van Stella Artois in Leuven;
   • Het Predikheren, het volledig gerestaureerde predikherenklooster in Mechelen opent eind 2019 als stadsbibliotheek, ontmoetingsplaats voor de buurt en internationale meetinglocatie.

   De Vlaamse minister van Toerisme maakte ook de 11 meetinglocaties bekend die Toerisme Vlaanderen selecteerde voor het begeleidingstraject in 2019. Dat zijn het Augustijnenklooster (Gent), House Le Neuf (Edegem), de Handelsbeurs van Antwerpen, Plantentuin Meise, Alden Biezen (Bilzen), de oude mijnsite van Heusden-Zolder, de Heilige Magdalenakerk (Brugge), het Provinciaal Hof (Brugge), Kursaal in Oostende, Hotel de la Poste (site Tour & Taxis te Brussel) en de Beurs van Brussel.

   Naast de 6 Flanders heritage venues en de 11 geselecteerde locaties voor 2019 zijn er tot slot ook nog 9 locaties die al in 2018 geselecteerd werden en nog volop in het begeleidingstraject zitten:
   • ICC-Ghent, Sint-Pietersabdij, STAM en Muziekcentrum De Bijloke uit Gent;
   • Lamot uit Mechelen;
   • Faculty Club, Iers College en Abdij van Park uit Leuven;
   • C-Mine uit Genk.

   WES heeft als projectleider de expertise van ArrowMinded en CityCubes ingeschakeld. Samen staan we in voor de uitwerking van de drie deelfases van elk begeleidingstraject, op maat van elke venue.
   1/ positionering en het strategisch concept
   2/ customer journey en een quick scan
   3/ creatieve uitwerking

   Wil je voor jouw venue, bedrijf of organisatie weten hoe de customer journey eruit ziet? Overweeg je herbestemming of wil je weten of jouw idee haalbaar is? Contacteer ons via onderstaand formulier.

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.