ICT en arbeidsmarktinformatie
|

ICT en arbeidsmarktinformatie

In dit project verkende WES de mogelijkheden van digitale tools voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie voor Cedefop, het Europese Agentschap voor Beroepsopleiding. Goede arbeidsmarktinformatie is van groot belang voor het maken van een studie- of jobkeuze. WES haalde uit een vorig project de kennis aan welke voorwaarden arbeidsmarktinformatie moet voldoen (zoals onpartijdig, accuraat en up-to-date) en wat de…

From PHD to CEO

From PHD to CEO

WES trad op als gastspreker op de seminariereeks ‘From PhD to CEO: bridging the gap between academia and industry’ (georganiseerd door de Doctoral Working Group KU Leuven-KULAK). Het onderwerp was het nut van een doctoraat buiten de academische wereld. WES lichtte het standpunt van de werkgevers toe en belichtte o.a. de verwachtingen van werkgevers en de specifieke…

Sportinfrastructuurplan Vlaanderen
| |

Sportinfrastructuurplan Vlaanderen

Onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van beleidsaanbevelingen. Dit onderzoek in opdracht van Sport Vlaanderen bestond uit diverse onderdelen. Enerzijds voerde WES een analyse uit van vraag en aanbod naar sportinfrastructuur vertrekkende van sporttakkenlijst, de sportdatabank, leden van sportclubs, bevraging gemeenten, demografische gegevens en sporttrends. Daarnaast schreef WES ook…

Cityscan: hoe kindvriendelijk is Gent?

Cityscan: hoe kindvriendelijk is Gent?

Tijdens dit onderzoek werd nagegaan in welke mate het toeristisch product Gent aansluit bij de verwachtingen en behoeften van reisgezelschappen met kinderen en hoe de Visitors Journey Cycle eruit ziet van reisgezelschappen met kinderen wanneer ze Gent (willen) bezoeken. Als methodiek organiseerde WES een aantal mystery visits. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij…